Propozycje górskich obozów wędrownych

- Z połoniny na połoninę (Borżawa, Gorgany, Krasna) 

- Bieszczady nie koniecznie po polsku

- Głęboko pod ziemię i wysoko w góry (Niżne Tatry, Góry Choczańskie)

- Słowacja w miniaturze(Mała Fatra)

- Tam gdzie Biały Słoń (Czarnohora i Świdowiec)

- Góry kamieni (Gorgany)

- Wodne góry (Riła)

- Perła Bałkanów (Durmitor)

 

Copyright (C) 2013 Bartłomiej Janusz. All rights reserved.